Quạt thông gió công nghiệp, quạt hút công nghiệp tiếng anh là gì

Quạt hút công nghiệp hay quạt thông gió công nghiệp tên tiếng anh là : Exhauster. Đây là tên gọi tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu sản phẩm quạt hút công nghiệp tại nước ngoài nhằm tìm kiếm thông tin, thông số các sản phẩm tại nước ngoài để so sánh với sản phẩm trong nước.

 

Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi quạt hút công nghiệp tiếng anh là gì thì không khó nhưng để so sánh chính xác sản phẩm tại nước ngoài với sản phẩm trong nước thì lại không đơn giản

 

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về sản phẩm quạt thông gió hay quạt thông gió công nghiệp hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo SĐT: (024) 6253 3388 để được tư vấn.

 

Viết bình luận