Cảm biến tiệm cận PRDLT30-25DO

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDLT30-25DOPhân loại hình dáng: Loại chuẩnKhoảng cách phát hiện: 25Tần số đáp ứng: 100