Cảm biến tiệm cận PRDLT30-25DC

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDLT30-25DC Phân loại hình dáng: Loại chuẩn Khoảng cách phát hiện: 25 Tần số đáp ứng: 100 Độ trễ: Max. 10% Khoảng cách phát hiện