Cảm biến tiệm cận PRDLT30-25DC

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDLT30-25DCPhân loại hình dáng: Loại chuẩnKhoảng cách phát hiện: 25Tần số đáp ứng: 100Độ trễ: Max. 10% Khoảng cách phát hiện