Cảm biến tiệm cận PRDCMLT30-25DO

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDCMLT30-25DO Phân loại hình dáng: Loại chuẩn Khoảng cách phát hiện: 25 Tần số đáp ứng: 100