Cảm biến tiệm cận PRDCMLT30-15DO

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDCMLT30-15DO Phân loại hình dáng: Loại chuẩn Khoảng cách phát hiện: 15 Tần số đáp ứng: 100