Cảm biến tiệm cận PRDCMLT30-15DC

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDCMLT30-15DC. Phân loại hình dáng: Loại chuẩn. Khoảng cách phát hiện: 15. Tần số đáp ứng: 100.