Cảm biến tiệm cận PRDCMLT30-15DC

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDCMLT30-15DC.Phân loại hình dáng: Loại chuẩn.Khoảng cách phát hiện: 15.Tần số đáp ứng: 100.