Cảm biến tiệm cận PRDAWT30-15DO

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Mã sản phẩm: PRDAWT30-15DO Phân loại hình dáng: Loại chuẩn Khoảng cách phát hiện: 15 Tần số đáp ứng: 100