Cần bao nhiêu ánh sáng để hiệu quả công việc tốt nhất?

Mọi công việc đều yêu cầu mức chiếu sáng nhất định lên bề mặt cơ thể. Đảm bảo chiếu sáng tốt là điều cần thiết để thực hiện các công việc cần chiếu sáng. Việc chiếu sáng tốt cho phép mọi người làm việc đạt năng suất cao hơn. Thông thường để đọc sách phải cần 100 đến 200 lux. Vì thế câu hỏi đầu tiên đối với nhà thiết kế là chọn được mức chiếu sáng phù hợp. Ủy ban quốc tế về chiếu xạ (CIE) và Hội các kỹ sư ánh sáng (IES) đã đưa ra các mức chiếu sáng cho các loại công việc khác nhau. Những chỉ số này từ đó đã trở thành tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong thiết kế chiếu sáng (Bảng nêu phía dưới). Câu hỏi thứ hai là về chất lượng đèn. Trong hầu hết trường hợp, chất lượng được hiểu là độ hoàn màu. Phụ thuộc vào từng loại công việc mà ta có thể chọn các loại đèn khác nhau dựa trên chỉ số hoàn màu.

 

Mức chiếu sáng(lux)

Ví dụ về các khu vực hoạt động

Chiếu sáng chung đối với các phòng và khu vực hoặc không được sử dụng thường xuyên hoặc/và các công việc cần chiếu sáng bình thường hay đơn giản

20

chiếu sáng dịch vụ tối thiểu tại các khu vực đi lại bên ngoài, các cửa hàng ngoài trời, các chuồng gia súc

50

Lối đi bộ và bậc lên xuống

70

Khu vực nồi hơi

100

Trạm biến thế, gian lò,v…v,

150

Khu vực đi lại trong nhà máy, cửa hàng và phòng cắt trữ

chiếu sáng chung dành cho nội thất.

200

Chiếu sáng dịch vụ tối thiểu

300

Gia công nguội vừa và gia công cơ khí , quy trình trong nghành hoá chất và thực phẩm, các hoạt động đọc sách và lập hồ sơ thông thường.

450

Giá treo, kiểm tra, phòng thiết kế, gia công nguội tinh và dây chuyển máy móc, nhuộm màu, công việc thiết quan trọng

1500

Gia công nguội rất tinh và gia công cơ khí, công cụ và dây truyền máy móc và đòi hỏi sự chính xác đến từng chi tiết nhỏ, các linh kiện điện tử, đo và kiểm tra các bộ phận phức tạp

Chiếu sáng cục bộ bổ sung đối với những công việc đòi hỏi sự chính xác về thị giác

3000

Những công việc cần sự chính xác đến từng chi tiết, ví dụ như các bộ phận rất nhỏ của công cụ, chế tạo đồng hồ, chạm khắc.

 

Viết bình luận