Danh mục tin tức 1

24/01/2018 - Đăng bởi: Bùi Văn Khải - 0 bình luận

Khái niệm cảm biến quang và các loại cảm biến quang

Cảm biến quang là một khái niệm quen thuộc trong vật lý và được ứng dụng rất nhiều vào trong đời sống. Tuy nhiên, ít ai biết được có các...

Xem thêm

18/01/2018 - Đăng bởi: Bùi Văn Khải - 0 bình luận

Ứng dụng cảm biến quang điện trong thực tiễn

Việc phát minh ra cảm biến quang điện là một phát minh khá lớn của nhân loại bởi các ứng dụng cảm biến quang rất rộng lớn và hữu ích...

Xem thêm