Bộ điều khiển lập trình CJ2M-CPU13

: (Đang cập nhật...) | : Còn hàng
Liên hệ
Nguồn cung cấp: 100-240VAC Bộ nhớ chương trình: 5Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 10Kwords Số lượng timers/counters: 4096 timers; 4096 counters